VAT-methode

Wetenschappelijk onderbouwd, duidelijk en overzichtelijk de talenten in beeld.

Oproep

Om deelnemers vitaal te maken, maken we gebruik van fitnesslocaties in Nederland.

TALENTplaza, fit naar je werk!


Kwaliteit van leven is ontzettend belangrijk. Dit draagt bij aan een een goed en gelukkig leven en daarmee betere prestaties op alle levensgebieden.
Vitaal worden, zijn en blijven, Affiniteit hebben met hetgeen je doet en met de omgeving waarin je dat doet en je Talenten benutten en ontwikkelen zijn het meest krachtige fundament hieronder.

Iedereen verdient een duurzame kwaliteit van leven, waarin de dingen die men doet, passen bij de persoonlijke drijfveren, talenten en behoeften. Dan kunnen mensen met Plezier Effectief Presteren en gedurende de arbeidsfitte leeftijd, voldoende geld verdienen om in het persoonlijke levensonderhoud te voorzien en te sparen voor de jaren erna.

TALENTplaza onderscheidt zich doordat ze talentgedreven en vitaliteitversterkend werkt. Ondernemers zijn steeds meer op zoek naar talenten die actief bijdragen aan het realiseren van hun doelstellingen. Ze willen succesvol zijn en hebben daarvoor vitale talenten nodig. Ze willen zo zeker mogelijk zijn van de kwaliteit en vitaliteit van hun medewerkers. Ze willen niet achteraf geconfronteerd worden met verkeerde keuzes die leiden tot veelvuldig ziekteverzuim, afbreukrisico enz. Die talenten willen ze graag zolang mogelijk aan zich binden. TALENTplaza gelooft daarom dat talenten zich moeten kunnen bewijzen in echte werksituaties die een appèl doen op het tonen en ontwikkelen van hun talent en vitaliteit. Door deze manier van talent- en ervaringsgericht werken, zal de betrokkenheid bij het werk dat geleverd wordt, ook hoger zijn. Hoe hoger de betrokkenheid van een werknemer, hoe lager in de meeste gevallen het kort ziekteverzuim is. Een Win-Win!

Ons team

Mooie verhalen bij TALENTplaza

 • 10
 • Nov
 • 2015

Betrokkenheid en talent gaan hand in hand.

    Lees meer

 • 1
 • Nov
 • 2015

Op de lange termijn is werken alleen maar leuk en succesvol.

    Lees meer

 • 27
 • Okt
 • 2015

Ontwikkelen van talenten en loopbaan gaat met horten en stoten.

    Lees meer

 • 6
 • Okt
 • 2015

Managen van talenten vereist leiderschap.

    Lees meer

''JIJ hebt talent!''            ''JIJ wordt vitaal!''            ''JIJ vindt die baan!''