OVERHEIDSINSTELLINGEN:

Gemeente hebben een zorgplicht voor burgers als het gaat om situatie waar iemand in de situatie komt dat hij of zij niet meer in het eigen levensonderhoud kan voorzien en daarom afhankelijk wordt van een (tijdelijke) financiële ondersteuning. Door het bevorderen van actieve deelname aan de samenleving streven veel gemeenten er naar deze personen te helpen om zo snel mogelijk (weer) op eigen benen te staan. Elke inwoner moet in staat gesteld worden om naar vermogen te participeren in de samenleving. Voor veel mensen gaat dat vanzelf, maar soms lukt dat niet op eigen kracht. In dat geval kunnen inwoners rekenen op ondersteuning door middel van verschillende voorzieningen op gebied van (re)integratie en educatie. Hierbij zijn maatwerk en flexibiliteit de leidende principes.

TALENTplaza helpt gemeenten met het uitvoeren van deze zorgplicht. Ontzorgen zelfs. Mensen die bij uw gemeente aankloppen voor hulp of mensen reeds in de uitkering terecht zijn gekomen, komen in aanmerking voor het traject 'Vitaal Talent Werkt'.

Wat doen wij?

Een werkzoekende in het bestaand van uw gemeente nodigen wij uit voor een intake. De intake leert ons de werkzoekende kennen en de werkzoekende leggen we uit hoe het traject in zijn werk gaat. Na akkoord van de werkzoekende met de werkwijze van de TALENTplaza, De werkzoekende blijft natuurlijk werkzoekende, maar is vanaf hier een deelnemer.

De deelnemer volgt twee traningstrajecten. 1. Opbouw vitaliteit en 2. Inzicht verkrijgen in de talenten van de deelnemer. Inzicht in het Talent, wordt verkregen door de inzet van de TMA-methode. De TMA wordt opgevolgd door workshops om de gevonde talenten competent te maken. Voor het vitaliteitstraject wordt gebruikgemaakt van sporttrainingsschema's. Wanneer het streefdoel is bereikt, dan wordt er door ons, op aanwijzen van de deelnemer, passend werk gezocht bij een werkgever op basis de talenten van de deelnemer. De deelnemer is een vitale talentbewuste medewerker geworden.

Na gemiddeld 10 weken een leerwerktraject te hebben gevolgd, stroomt de deelnemer uit naar een vaste of tijdelijke baan bij de nieuwe werkgever. Zo is de werkzoekende via deelneming aan het traject 'Vitaal Talent Werkt' naar een passende baan gebracht en heeft de werkgever een talentvolle vitale medewerker erbij en de gemeente heeft voldaan aan de zorgplicht en er is een afgeronde uitkeringstraject gerealiseerd. Een Win - Win.

Vitaal Talent Werkt!

Vitaal Talent Werkt!